Фонд "учители"

Да подкрепим двигателя на образованието.

Фонд “Учители”

Целта на фонда е да подкрепяме учителите в техните начинания. В Япония учителят е единствения човек на когото се кланя императора, защото без учител няма да има такъв. От учителите зависи много. Недостигът на качествени такива става все по-голям. Подкрепата за учители, постигащи високи резултати, като тези в МГ е ограничена. Образователната система не е направена по начин, по който да възнаграждава по-добрите.

Какво ще подкрепите с вашето дарение?

С вашето дарение за Фонд „Учители“ ще подкрепите двете основни направления на нашите действия. Първото – стипендии за бъдещи и настоящи млади учители. Стипендиите имат за цел да бъдат признание и да подпомогнат учителите.  Второто – финансиране на участие на учителите в образователни събития, семинари, обучения и форуми. Средства за такива не достигат, а подобни събития за важни за „сверяване на часовниците“. Принос за мотивацията и атрактивността на професията ще имат косвено и участията в състезания.

Недостигът на учители е проблем.

С вашата помощ можем поне да засвидетелстваме грижа, внимание и уважение към учителската професия. В една такава професия с кауза, признанието често е добра мотивационна инжекция. Възможностите за изява и развитие също. 

Placeholder Image

Подкрепа за учители

  • Алдо дари 50,00 лв.
    5 месеца ago